Początek roku to ostatnia prosta dla uczniów klas trzecich branżowych szkół I stopnia na drodze przygotowań do egzaminów czeladniczych w danym zawodzie. Adepci fryzjerstwa odbyli szkolenie przygotowujące do ww. egzaminu 31 stycznia. Dzięki życzliwości przedstawicielki Cechu Rzemiosł Różnych w Turku p. Agnieszki Stasiak oraz p. Iwony Świętochowskiej, reprezentującej Salon Fryzjerski "Kosmyk", uczniowie mogli zweryfikować swoje umiejętności oraz wiedzę określone w wymaganiach egzaminacyjnych. 

Warto nadmienić, że kandydaci ubiegający się o tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer zobligowani są do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego. Muszą zaliczyć test z zakresu: rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy, podstawowej problematyki z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z następujących obszarów: technologia, maszynoznawstwo i materiałoznawstwo. Uczniowie muszą zaliczyć również etap praktyczny egzaminu, do którego byli przygotowywani przez swoich mistrzów w trzyletnim cyklu edukacji.

Uczniom klas trzecich BSIS życzymy powodzenia na egzaminie oraz rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

Organizatorem spotkania była p. Emilia Marucha.