W dniu 6 lutego 2024 roku przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych w Koninie – dr Szymon Zimniewicz i dr Waldemar Gulczyński – przeprowadzili dla uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik logistyk i mechanik pojazdów samochodowych, prelekcję  na temat elektromobilności i logistyki miejskiej. Podczas spotkania zapoznano uczniów z tematyką logistyki miejskiej, która ma na celu  poprawę efektywności i niezawodności przepływu mediów, ładunków, informacji i pieniędzy w miastach, a także zmniejszenie kosztów, minimalizację negatywnego wpływu na środowisko i poprawę jakości życia w mieście.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się temat elektromobilności, czyli mobilności elektrycznej. Termin ten odnosi się do wykorzystania pojazdów napędzanych energią elektryczną zamiast tradycyjnych paliw kopalnych –  i jest często używany w kontekście pojazdów drogowych, takich jak samochody, motocykle, rowery i autobusy elektryczne  – ale obejmuje również inne środki transportu, takie jak pociągi, tramwaje i statki, które są zasilane energią elektryczną.

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Koninie.