Podczas tegorocznego Spotkania Noworocznego Powiatu Tureckiego przyznano tytuł "Człowiek Zatroskany o Środowisko A.D. 2023". Wyróżnienie nadawane jest corocznie przez Turecki Klub Ekologiczny w Turku. W tym roku niniejszą nagrodę otrzymała Małgorzata Szymańska, nauczycielka Zespółu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku. - Jestem szczerze wzruszona. Obecnie bycie eko to taka moda. Mam nadzieję, że ta moda będzie trwała jak najdłużej, że wypracowane przez nas nawyki wejdą w nasze życie nie tylko jako ciekawostka, nowość. Wierzę, że wszystkie działania, które wraz z uczniami podejmowałam zaowocują w życiu dorosłym - mówiła odbierając nagrodę Małgorzata Szymańska.

Pani Małgorzata Szymńska jest nauczycielką chemii w Zespole Szkół Technicznych w Turku im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego. W swojej pracy pedagogicznej systematycznie, corocznie podejmuje działania i realizuje przedsięwzięcia mające na celu szerzenie i kształcenie postaw proekoloicznych wśród młodzieży. W roku 2023 zrealizowała wraz z młodzieżą między innymi projekt "Dom ekologiczny", warsztaty kosmetyczne, których celem było przygotowanie kosmetyków z naturalnych komponentów, projekt "Jestem proeko", projekt „Jesienne kompozycje w atlu eko", konkurs wiedzy ekologicznej zorganizowany z okazji "Dnia Ziemi", "Dzień bez samochodu", konkurs na plakat ekologiczny, projekt: "Czas na decoupage".
W ramach podejmowanych działań pani Małgorzata Szymańska zwraca uwagę na dbanie o bioróżnorodność nawet przy aranżacji małych przestrzeni, segregację śmieci, nie marnowanie żywności, robienie przemyślanych zakupów odzieży, jej przerabianie i naprawianie, oszczędzanie wody i energii, inspiruje jak człowiek, jako jednostka może zmniejszyć ślad węglowy.

Inspiruje młodzież do tworzenia pięknych kompozycji wkorzystującch tylko naturalne komponent, a przy tym ukazujących, np. walory jesieni. Przez taką postawę młodzież może udowodnić, że nie są jej obojętne losy naszej planety.
Poprzez udział w licznych konkursach młodzież ma możliwość wykazania się wiedzą z zakresu ekologii oraz zagrożeń cywilizacyjnych i sposobów ich zapobiegania, a także wyrobienia sobie zdrowych, proekologicznych zachowań i nawyków.