15 marca uczniowie ZST uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.

Do IX edycji tego projektu przystąpiło aż 66 uczniów z naszej szkoły.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Odbywa się on pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie. Koordynatorem regionalnym jest pani Joanna Suleja - nauczycielka języka niemieckiego w naszej szkole.

Zamierzeniem tego przedsięwzięcia jest m.in. rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, rozbudzanie otwartości na inne kultury,  krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów, doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej, jak również prezentacja własnej wiedzy.

19 kwietnia odbędzie się II etap Turbolandeskunde. ZST reprezentować będzie drużyna w składzie:

- Aleksandra Skała- 2 TL,

- Dominika Piątkiewicz - 2 TL,

- Katarzyna Wróbel - 2 TL.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów- nauczyciele języka niemieckiego.