1 marca w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się etap szkolny konkursu Młodzi przedsiębiorcy na start,  w którym wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Ekonomista, Technik Handlowiec oraz Technik Rachunkowości. Jest  to konkurs organizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki w Łodzi, którego celem jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół średnich.  Konkurs swoją tematyką obejmuje zagadnienia związane z przedsiębiorczością, które realizowane są na lekcjach w szkołach ponadpodstawowych. Pytania konkursowe miały charakter testu wielokrotnego wyboru. Łącznie w zmaganiach wzięło udział ponad 500 uczniów i uczennic z 17 szkół średnich.

Do finałowego etapu konkursu który odbył się 19.03.2024r. w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kaliszu zakwalifikowało się 4 uczniów naszej szkoły - Strefan Ochocki, Mateusz Trzmielewski, Michał Wasiak oraz Julia Pieszak.

W części finałowej konkursu „Młodzi Przedsiębiorcy na Start” wzięli udział uczniowie z 11 szkół średnich z terenu województwa wielkopolskiego. Pytania konkursowe miały charakter testu wielokrotnego wyboru. W wyniku oceny testów finałowych Jury konkursowe powołane spośród pracowników naukowo-dydaktycznych WSFI ogłosiło listę rankingową zwycięzców.

Oczekując na wyniki uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu prowadzonego przez Pana Macieja Rzepkowskiego wykładowcę WSFI nt. „Osiąganie celów. Jak koncentrować się na tym, co najważniejsze”.

Niezwykle doceniamy aktywność uczniów, która świadczy o ich zainteresowaniu zagadnieniami ekonomicznymi. Jednocześnie gratulujemy uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu i bardzo dziękujemy za udział konkursie.,

Etap szkolny i finałowy Olimpiady nadzorowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i handlowych, Anita Herman-Szulc, Małgorzata Pietrzak, Agata Jeż oraz Magdalena Piętka