21 marca 2024 roku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku odbył się XV Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny, w którym uczestniczyła również drużyna ZST w Turku w składzie: Marcin Buda, Szymon Cichy i Eryk Pawlak. Uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie technik mechatronik, zdobyli drużynowo V miejsce, a Marcin Buda w klasyfikacji indywidualnej wywalczył  VI miejsce.

Poza nagrodami rzeczowymi, nasz uczeń otrzymał indeks na kierunek mechanika i budowa maszyn na Wydziale BMiP Politechniki Warszawskiej (Filia w Płocku) oraz indeks Akademii Mazowieckiej w Płocku na kierunek automatyka i robotyka.