5 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Turku przeprowadzono spotkanie edukacyjne z funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie poświęcone było tematyce bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarów: w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się uczniowie. Podjęcie działań prewencyjnych miało na celu zwiększenie świadomości uczniów w zakresie przepisów przeciwpożarowych i  bezpieczeństwa pożarowego. Koordynatorem spotkania była Magdalena Gonczarewicz.