Biblia to nie tylko Święta Księga, przez wieki stała się także podstawą kultury europejskiej. Jest przewodnikiem i towarzyszem na naszej drodze życia. Przedstawia ponadczasowe wzory postępowania. Określa i pozwala odróżnić to, co dobre od tego, co złe. 9 kwietnia w bibliotece szkolnej odbył się konkurs pod hasłem Biblia źródłem kultury europejskiej. Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych i miał na celu zachęcenie młodzieży do pogłębienia znajomości Biblii, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy oraz stworzenie możliwości współzawodnictwa i rozwijania zainteresowań.

Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy 1TA Bartosz Musiałowski. II miejsce zajął Igor Krysiak z klasy 1TG, III – Dominika Owczarek z klasy 1TL. Nagrody wręczył wicedyrektor p. Jarosław Jasiak.

Konkurs zorganizowały: p. Agnieszka Andrzejak, p. Ewelina Ignasiak, p. Edyta Panfil.

Obecność młodzieży na konkursie przekonuje o tym, że Biblia jest nadal ważną Księgą naszego życia i weszła tak głęboko w kulturę całego naszego świata, że – jak powiedziała Anna Kamieńska –„trudno jest jej nie znać, nie szanować”.