9 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się  sympozjum z okazji Światowego Dnia Zdrowia - pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”. Tegoroczny temat został tak sformułowany, aby podkreślić prawa każdego człowieka do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy oraz wolności od dyskryminacji.

Głównym punktem spotkania była prelekcja pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku - p. Katarzyny Jabłońskiej oraz p. Lidii Baranieckiej na temat praw człowieka do ochrony zdrowia i aspektów wpływających na nasze samopoczucie. Panie zwróciły szczególną uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe, odpowiednią ilość aktywności fizycznej, odpowiednią ilość snu, przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wystrzeganie się przyjmowania używek. Poruszona została także kwestia szkodliwości napojów energetyzujących.

Ponadto uczniowie mieli okazję sprawdzić, jakie zaburzenia zmysłów występują po spożyciu alkoholu, czy substancji psychoaktywnych, używając alkogogli i narkogogli.

Nad przebiegiem sympozjum czuwali nauczyciele przedmiotów gastronomicznych.