KLASA WIELOZAWODOWA

Nauka w klasie wielozawodowej w naszej szkole trwała 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców. Szkoła przyjmie ucznia do klasy wielozawodowej, gdy przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia na zajęcia z nauki zawodu. Wówczas uczniowie będą zdobywać w szkole jedynie wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu wybranego zawodu na okresowych turnusach zawodowych odbywających się na terenie całego kraju. Umiejętności w wybranych zawodach będą zdobywać podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy, przez cały okres edukacji.

W klasie wielozawodowej odbywa się kształcenie w następujących zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, dekarz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, ślusarz, murarz - tynkarz, elektromechanik, blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik, monter - elektronik, elektryk, mechanik - monter maszyn i urządzeń, monter sieci i instalacji i urządzeń sanitarnych, monter mechatronik, krawiec i innych.