Uczniowie ZST dołączyli do ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji #Szkoła pamięta, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 26 października 2021 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy 3BM udali się na cmentarz, gdzie poprzez uporządkowanie grobu, złożenie kwiatów i zapalenie znicza uczcili pamięć rodziny Milewskich - patriotów i dobroczyńców naszej szkoły. Uczniowie zapalili także znicz na grobie pomordowanych przez UB w 1946 r. żołnierzy z partyzanckiego oddziału Eugeniusza Kokolskiego ps. “Groźny” oraz posłuchali opowieści o Wincentym Milewskim i żołnierzach "niezłomnych" spoczywających w zbiorowej mogile.

Opiekę nad uczniami sprawowały: Barbara Ressel, Katarzyna Sylwestrzak, Renata Jesiołowska, Estera Świerk, Beata Moszczyńska.