Logistyka jest terminem opisującym wszelkie działania związane z procesem planowania,  organizowania, realizowania i kontrolowania skutecznego i sprawnego przepływu surowców, materiałów do produkcji oraz gotowych wyrobów w celu zaspokojenia wymagań klienta. Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów oraz produktów. Zazwyczaj specjaliści od spraw logistyki zajmują się magazynami, dopływem surowców do fabryki a następnie wywożeniem gotowych wyrobów. Zakres obowiązków logistyka to: zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucja, transport, komunikacja.

Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, procesy zaopatrzenia, procesy produkcyjne, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarka odpadami, transport, składowanie, organizowanie imprez masowych, komunikację miejską, planowanie zapotrzebowania na energię elektryczna, cieplną czy wodę.

Wymagania stawiane względem logistyka to m.in.: znajomość języków obcych, obsługa komputera, zdolności negocjacyjne i planistyczne, dobra organizacja pracy, dokładność i odpowiedzialność, znajomość rynku usług logistycznych i transportowych.

Kariera zawodowa:

Firmy szukające logistyków mają oczekiwania zgodne z zakresem wiedzy i kompetencji specjalisty w tej dziedzinie, są niezbędni  w niemal każdej firmie. Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przemysłowych czy spedycyjnych.

Praca w zawodzie logistyka gwarantuje również atrakcyjne wynagrodzenie, które w znacznym stopniu zależą od regionu, wielkości firmy oraz od doświadczenia i pełnionej funkcji.

Kwalifikacje:
SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu

Przedmioty rozszerzone: j. angielski